Общи условия за търговия и ползване на онлайн магазина

Общите условия за ползване на нашия онлайн магазин home-meso.com са в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗВПот-УПБ2) и Закона за защита на личните данни на базата на GZS и Браншови и международни кодекси за онлайн търговия. Общите условия уреждат работата на онлайн магазин home-meso.com, правата и задълженията на купувача и уреждат търговските отношения между продавача или. оператори и клиенти на онлайн магазини. Сайтът home-meso.com е онлайн магазин с висококачествени козметични продукти. Ние се грижим за удовлетвореността на клиентите чрез актуализиране на информация, обяснения и помощ при избор, покупка и информация след покупка. Онлайн магазинът home-meso.com се управлява от фирма DIVINE LAB doo ( SI94543917 ), Italjanska ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana, която също така определя общите и други условия за търговия и отговаря за публикуваното съдържание и изпълнението на поръчките в съответствие с публикуваните условия.

Начини за плащане

В онлайн магазина предлагаме следните начини на плащане: плащане с Apple Pay, чрез PayPal плащане, с платежна карта (през Stripe), плащане с превод към транзакционна сметка на доставчика (според оферта/проформа фактура – срокът за плащане е 7 дни от датата на поръчката). в рамките на крайния срок поръчката се анулира и продуктите се връщат за продажба). Ако желаете да изберете този вид плащане, пишете ни на info@divine-lab.eu за изготвяне на проформа фактура.

Доставка и разходи

Продуктите, налични в онлайн магазина home-meso.com, се доставят с GLS или друга подходяща куриерска служба. Цената за доставка се определя при плащане на база тегло и място на доставка. При специални обстоятелства, като коронавирус, времето за доставка може да се забави поради повишено натоварване.

Цени и валидност на офертата

Посочените цени в онлайн магазина са неотменими и са валидни само при онлайн поръчка, така че някои продукти могат да имат ценово разминаване между цените в онлайн магазина и евентуални търговци. Цените са валидни към момента на подаване на поръчката и нямат предварително определена валидност. Цените са валидни при плащане с посочените по-горе методи на плащане при посочените по-горе условия. Всички цени са с ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.

Право на отказ от покупка, връщане на стока

Потребителят има право да уведоми писмено фирмата за отказа си от договора в 15-дневен срок от получаване на стоката, без да е необходимо да посочва причината за решението си на електронен адрес за контакт info@divine-lab.eu. Връщането на получената стока на фирмата в срока за отказ от договора се счита за уведомление за отказ от договора. След това потребителят трябва да върне стоките на компанията не по-късно от 30 дни след писменото уведомление за отказ от покупката, покривайки преките разходи по връщането. Потребителят връща стоките на адрес: DIVINE LAB doo, Italijanska ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana. Върнатите продукти трябва да са без повреди и в същото количество. Трябва да се приложи копие от поръчката или фактурата. При получаване на стоката, Доставчикът връща всички извършени плащания на потребителя в съответствие със закона във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от получаване на съобщението за отказ на потребителя от покупката. Единствените разходи, поети от потребителя във връзка с отказа, са преките разходи за връщане на стоките. Не приемаме пратки с обратно изкупуване.

Задължение за отговорност

Доставчикът прави всичко възможно, за да гарантира актуалността и точността на информацията, публикувана на страниците му. Въпреки това, характеристиките на артикулите, времето за доставка или цената могат да се променят толкова бързо, че доставчикът да не може да коригира информацията в уебсайта. В такъв случай Доставчикът ще уведоми клиента за промените и ще му позволи да се откаже от поръчката или да замени поръчания артикул.

Жалби и спорове

Доставчикът ще потвърди в рамките на пет работни дни, че е получил жалбата, ще информира потребителя колко време ще отнеме нейната обработка и ще го информира за хода на процедурата.