Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος home-meso.com είναι σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών (ZVPot-UPB2) και τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του GZS και του κλάδου και τους διεθνείς κώδικες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος home-meso.com, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αγοραστή και ρυθμίζουν την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του πωλητή ή. χειριστές και πελάτες ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ο ιστότοπος home-meso.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με προϊόντα καλλυντικών υψηλής ποιότητας. Φροντίζουμε για την ικανοποίηση των πελατών ενημερώνοντας πληροφορίες, εξηγήσεις και βοήθεια με πληροφορίες επιλογής, αγοράς και μετά την αγορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα home-meso.com διαχειρίζεται η εταιρεία DIVINE LAB doo ( SI94543917 ), Italjanska ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana, η οποία καθορίζει επίσης τους γενικούς και άλλους όρους λειτουργίας και είναι υπεύθυνη για το δημοσιευμένο περιεχόμενο και την εκτέλεση των παραγγελιών σύμφωνα με τους δημοσιευμένους όρους.

Μέθοδοι πληρωμής

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: Πληρωμή Apple Pay, μέσω πληρωμής PayPal, με κάρτα πληρωμής (μέσω Stripe), πληρωμή με κατάθεση στον λογαριασμό συναλλαγών του παρόχου (σύμφωνα με την προσφορά/προτιμολόγιο – προθεσμία πληρωμής είναι 7 ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας). εντός της προθεσμίας, η παραγγελία ακυρώνεται και τα προϊόντα επιστρέφονται προς πώληση). Εάν θέλετε να επιλέξετε αυτό το είδος πληρωμής, γράψτε μας στο info@divine-lab.eu για να ετοιμάσουμε ένα προφορικό τιμολόγιο.

Παράδοση και έξοδα

Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα home-meso.com θα παραδοθούν με GLS ή άλλη κατάλληλη υπηρεσία παράδοσης. Η τιμή παράδοσης καθορίζεται στο ταμείο με βάση το βάρος και τον τόπο παράδοσης. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ο κορωνοϊός, οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.

Τιμές και εγκυρότητα προσφοράς

Οι αναγραφόμενες τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αμετάκλητες και ισχύουν μόνο κατά την ηλεκτρονική παραγγελία, επομένως ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να έχουν διαφορά τιμής μεταξύ των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τυχόν δυνητικών λιανοπωλητών. Οι τιμές ισχύουν τη στιγμή της παραγγελίας και δεν έχουν προκαθορισμένη ισχύ. Οι τιμές ισχύουν σε περίπτωση πληρωμής με τους παραπάνω τρόπους πληρωμής υπό τους παραπάνω όρους. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά, επιστροφή αγαθών

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση εντός 15 ημερών από την παραλαβή των αγαθών χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει τον λόγο της απόφασής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας info@divine-lab.eu. Η επιστροφή των παραληφθέντων αγαθών στην εταιρεία εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση θεωρείται ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει τα αγαθά στην εταιρεία το αργότερο 30 ημέρες μετά τη γραπτή ειδοποίηση υπαναχώρησης από την αγορά, καλύπτοντας τα άμεσα έξοδα επιστροφής. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά στη διεύθυνση: DIVINE LAB doo, Italijanska ulica 8, Ljubljana, 1000 Ljubljana. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα και στην ίδια ποσότητα. Πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο της παραγγελίας ή του τιμολογίου. Με την παραλαβή των αγαθών, ο πάροχος επιστρέφει όλες τις πληρωμές που έγιναν στον καταναλωτή σύμφωνα με τη νομοθεσία το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για την υπαναχώρηση του καταναλωτή από την αγορά. Το μόνο κόστος που επιβαρύνει τον καταναλωτή σε σχέση με την απόσυρση είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Δεν δεχόμαστε αποστολές εξαργύρωσης.

Υποχρέωση ευθύνης

Ο πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σελίδες του. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων, ο χρόνος παράδοσης ή η τιμή ενδέχεται να αλλάξουν τόσο γρήγορα που ο πάροχος δεν μπορεί να διορθώσει τις πληροφορίες στον ιστότοπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πάροχος θα ειδοποιήσει τον πελάτη για τις αλλαγές και θα του επιτρέψει να υπαναχωρήσει από την παραγγελία ή να αντικαταστήσει το παραγγελθέν είδος.

Παράπονα και διαφωνίες

Ο πάροχος θα επιβεβαιώσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών ότι έλαβε το παράπονο, θα ενημερώσει τον χρήστη πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την επεξεργασία του και θα τον ενημερώσει για την εξέλιξη της διαδικασίας.